Sommarro Fastighetstjänst AB

Park & Trädgård

Vi har kunniga medarbetare som utför diverse mark- och trädgårdsarbeten. Här följer en lista på olika tjänster vi utför:

• Trädgårdsplanering samt anläggning av parkeringsplats.

• Nyanläggning och renovering av gräsmattor, grönytor och rabatter.

• Markstens- och plattläggning och renovering.

• Träd- och buskbeskärning.

• Borttagning och plantering av buskar, häckar, träd och blommor.

• Trädfällning och stubborttagning.

• Krattning och renhållning av gångar, grusvägar, etc.

• Reparation, renovering och nyanläggning av lekplatser, uteplatser, staket, friggebodar, garage, klädställningar etc.

• Renhållning av parker och grönområden.

• Bortförsel av fallfrukt, avfallsprodukter från trädgård, etc.

 

Se referensbilder från våra arbeten här!

 

Har ni vidare frågor eller önskar ni en offert?
Kontakta oss


Ovan: Nyanläggning av rabatt. | N. t. v: Plattläggning. | N. t. h: Trädkapning.


T. v: Träd tas bort. | Mitten: Grus mot husgrunden förhindrar fuktskador. | T. h: Krattad gång.


Renhållning av park. Skräp samlas upp och forslas bort.


Är det bråttom? Ring vår jour!Jour
(mån-fre 16-07 samt helg, jourkostnad tillkommer)


Innehar F-skatt
PG / BG: 30 19 50-2 / 5394 - 4211
Org. nr: 556799 - 0253
Momsreg. / VAT: SE556799025301